1. Dispozitii introductive

Aceste conditii de utilizare subliniaza drepturile si obligatiile reciproce intre website-ul frumy.ro (denumit in continuare ‘furnizor’) si utilizatorii serviciilor frumy.ro (denumiti in continuare ‘utilizator’), obligativitati ce decurg din incheierea contractelor de prestari de servicii (‘contract privind furnizarea de servicii’) incheiate prin intermediul site-ul web ale furnizorului, situat la adresa internet frumy.ro (in continuare ‘site”) si eventual prin intermediul oricarei retea de socializare unde site-ul este prezent. Acordul mai reglementeaza drepturile si obligatiile si alte raporturi juridice conexe care decurg din utilizarea serviciilor frumy.ro.

Furnizorul poate sa modifice sau sa completeze conditiile de utilizare. Modificarile vor intra in vigoare de indata dupa expunerea acesotra in platforma.

frumy.ro nu este un magazin online si nu se face responsabil pentru exactitatea datelor furnizate de terte parti, inclusand preturile, descrierile produselor, dimensiunile, disponibilitatea sau corectitudinea imaginilor. Inainte de orice achizitie, este recomandat sa revizuiti datele de pe platforma magazinului online la care ati fost redirecționat(a) din frumy.ro. Toate produsele disponibile sunt supuse conditiilor stabilite de terti iar frumy.ro nu este responsabil pentru acestea.

2. Continutul contractului de furnizare servicii

Termenii acestia au ca scop definirea accesului si utilizarea serviciilor frumy.ro si servesc ca si acord legal intre dvs. si frumy.ro. Accesand frumy.ro si alte utilizari ale acestor servicii, confirmati ca ati citit, ati inteles si ati fost de acord cu aceste termene si conditii.

3. Termenele serviciului

Furnizorul de servicii nu trebuie sa presteze serviciile in cazul unui deficit de furnizare a energiei electrice, defectiuni in reteaua de date, defectiuni la sistemel informatice, alte defectiuni cauzate de terte parti sau interventii de forta majora.

Pe parcursul oferirii serviciilor pot exista restrictii temporare, intreruperi intermitente, intreruperea sau degradarea calitatii serviciilor.

4. Utilizarea serviciilor

Accesul la serviciu este destinat exclusiv utilizatorului.

Utilizatorul nu este autorizat fara acordul prealabil scris al furnizorului sa permita utilizarea serviciilor frumy.ro de catre alte sisteme informatice sau terte persoane.

Utilizatorul nu poate utiliza aplicatii software sau proceduri care ar putea avea sau au un impact nefavorabil asupra functionarii echipamentelor furnizorului, securitatii internetului sau a altor utilizatori de internet.

Utilizatorul nu poate desfasura activitati orientate spre impiedicarea sau restrictionarea functionarii serverelor furnizorului pe care acestea opereaza serviciile, sau de a efectua alte atacuri asupra acestui server, sau sa fie asistat in astfel de activitati de terte parti sau sisteme. Serverul furnizorului pe care acesta opereaza serviciul nu poate fi incarcat cu solicitari automate.

5. Protectia datelor cu caracter persona si trimiterea de informatii

frumy.ro nu proceseaza date cu caracter personale altfele in afara de mail-ul a utilizatorului in momenul adugarii in zona special destinata acestui lucru.

Utilizatorul are capacitatea de a da consimtamantul neconditionat in vederea trasmiterii de informatii si de comunicare comerciala conexe serviciului. In acelasi timp, utilizatorul isi poate retrage aprobarea in orice moment.

Pentru mai multe informatii legate de Principiile de procesare a datelor cu caracter personal si Principiile de utilizare a cookie-urilor, consultati paginile relevante care fac parte integranta din Termenii de utilizare.

7. Retragerea consimtamantului din contractul de furnizare servicii

Utilizatorul are dreptul de a anula contractul de furnizare servicii, prin trimiterea unei cereri de anulare a utilizarii serviciilor, de la adresa de e-mail utilizata la incheierea prezentului contract.

9. Utilizarea paginilor web

Utilizatorul sau alta persoana ce utilizeaza site-ul recunoaste ca, fara un acord in prealabil scris al furnizorului nu are dreptul sa utilizeze textul, elementele grafice sau alte elemente protejate aflate pe site si protejate de drepturi de autor.

Utilizatorul nu are dreptul ca in procesul utilizarii website-ului (serverului) furnizorului sa foloseasca sisteme, software sau alte proceduri care ar putea avea sau au un impact negativ asupra functionarii website-ului sau a serverelor.

Utilizatorul este autorizat sa adauge informatii pe site-ul web. Se face referire aici stric la introducerea de comentarii (denumite in continuare ‘contributii’). Mesajele exprima punctele de vedere ale autorilor si nu prezinta punctul de vedere al Furnizorului. Furnizorul nu este responsabil pentru veridicitatea datelor continute in contributii si conformitatea acestor informatii cu legea.

Furnizorul are dreptul de a sterge orice contributie, fara justificare.

Contributiile intra in proprietatea Furnizorului la adaugarea acestora in platforma iar autorul acestora transfera furnizorului drepturile de autor asupra acestor contributii, chiar dacă ii apartin, dreprurile ce ii revin Furnizorului se refera, dar nu sunt limitate la: drepul de a utiliza, modifica, copia, distribui, prezenta, afisa public, prezenta public, reproduce, tipari, sub-licentia, transfera sau vinde orice astfel de comunicare si de a crea lucrari derivate, sub-licentiere catre terti a dreptului de a aplica fara a se restrictoina la oricare drepturi anterioare acordate in legatura cu aceste contributii.

Prin adaugarea contributiei, utilizatorul renunta la orice drept de recompensa si declara ca nu va restrictiona modul de utilizare a contributiei adaugate.

Utilizatorul nu are drept la nici o compensatie pentru adaugarea contributiei.

Furnizorul are dreptul de a acorda drept de utilizare (exclusiv sau neexclusiv) a contributiei unei terte persoane sau parti.

Datele de contact ale Furnizorului: Adresa de posta electronica: sales{@}frumy.ro.

Ultima actualizare 13.06.2023.